Konferencja
ZgłoszeniaKarta uczestnictwa
Karta wystawcy

Archiwum


Tech-Lampy
logo

MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH
Spalanie niskoemisyjne w kotłach rusztowych

Szczyrk, CKiR Orle Gniazdo
26 - 28 października 2015 rSZANOWNI PAŃSTWO

POLITECHNIKA ŚLĄSKA Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
oraz Biuro Wystaw i Konferencji TECH-EXPO Bielsko-Biała

zapraszają na Konferencję naukowo-techniczną

MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH
Spalanie niskoemisyjne w kotłach rusztowych

organizowana w ramach cyklu
INTERNATIONAL CONFERENCE ON BOILER TECHNOLOGY ICBT POLAND

Sesja specjalna:
KIC InnoEnergy innovation project EcoStokerRada Naukowo-Programowa

Prof. dr hab. inż. Marek PRONOBIS - Przewodniczący Rady N-P, IMiUE Politechnika Śląska, Gliwice
Prof. dr hab. inż. Janusz KOTOWICZ - Wiceprzewodniczący Rady N-P, Dziekan Wydziału IŚiE Politechnika Śląska, Gliwice
Prof. dr hab. inż. Wojciech NOWAK - Wiceprzewodniczący Rady N-P, AGH. Kraków
Prof. dr hab. inż. Zbigniew BIS - Katedra Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska
Doc. Dr Ing. Tadeas OCHODEK - Výzkumné energetické centrum, VŠB - Technická Univerzita. Ostrava
Prof. dr hab. inż. Robert SEKRET - Katedra Ciepł., Ogrzew. i Went., Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. inż. Andrzej SZLĘK - Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. inż. Prof. Pol. Śl. Sylwester KALISZ - nstytut Maszyn i Urządzeń Energ. Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. inż. Prof. Pol. Wroc. Halina PAWLAK KRUCZEK - Zakład Kotłów, Spalania i Proc. Energ. Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Prof. PK. Stanisław ŁOPATA - Instytut Maszyn i Urządzeń Energ. Politechnika Krakowska
Dr inż. Tomasz CHMIELNIAK - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
Dr inż. Eugeniusz ORSZULIK - Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Dr inż. Zbigniew L. RATAJ - Instytut Maszyn i Urządzeń Energ. Politechnika Śląska, Gliwice
Dr inż. Andrzej W. WALEWSKI - Instytut Maszyn i Urządzeń Energ. Politechnika Śląska. Gliwice
Dr inż. Wacław B. WOJNAR - Instytut Maszyn i Urządzeń Energ. Politechnika Śląska. Gliwice

Komitet Organizacyjny Konferencji
Mgr inż. Andrzej POLEWCZYK - TECH-EXPO Bielsko-Biała
Dr hab. inż. Prof. Pol. Śl. Sylwester KALISZ - IMiUE, Politechnika Śląska
Dr inż. Andrzej W. WALEWSKI - IMiUE, Politechnika Śląska
Dr inż. Zbigniew L. RATAJ - IMiUE, Politechnika Śląska
Dr inż. Wacław B. WOJNAR - IMiUE, Politechnika Śląska
Dr inż. Agnieszka PETRUSIEWICZ - IMiUE, Politechnika Śląska


Patronat honorowy: Krajowa Izba Gospodarcza - Warszawa
Patronat medialny: cire.plW ramach konferencji odbędzie się również specjalistyczna sesja naukowa dotycząca projektu KIC InnoEnergy innovation project EcoStoker realizowanego pod auspicjami Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).
Rok 2016 jest rokiem wdrożenia Dyrektywy 2010/75/EU o emisjach przemysłowych. W związku z koniecznością zaspokojenia potrzeb Polski w zakresie ciepła i energii elektrycznej, konieczne jest wdrożenie szerokiego zakresu działań modernizacyjnych, pozwalających na dalszą eksploatację urządzeń kotłowych, głównie w elektrociepłowniach i ciepłowniach przemysłowych i komunalnych.
Z technicznego punktu widzenia nowe standardy emisji eliminują z eksploatacji źródła ciepła o mocy powyżej 50 MW bez instalacji wysokowydajnego odpylania, odsiarczania oraz odazotowania spalin, a co najmniej zastosowania wysokosprawnych palników niskoemisyjnych (NOx).
Zmiana definicji źródła emisji z "źródło = kocioł" na "źródło = komin" powoduje nowe zaostrzone wymagania w stosunku do bardzo wielu kotłów małej mocy, co wymaga w bardzo krótkim czasie dostosowania do nowych wymagań dużej liczby kotłów w wielu zakładach.
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane możliwości konwersji istniejących kotłów na kotły spełniające wymagania Dyrektywy, a także nowoczesne technologie spalania paliw, spełniające te wymagania, w tym paliw alternatywnych, jak również metody utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych w kotłach rusztowych.
Referaty te przedstawią przedstawiciele firm mający bezpośredni udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych.
W tym aspekcie podczas konferencji zostanie wypracowany obraz problemu oraz zostaną przedstawione propozycje niezbędnych działań modernizacyjnych i rozwojowych, zarówno w zakresie palenisk i procesów spalania w kotłach rusztowych jak i przynależnych do nich urządzeń pomocniczych i ochrony środowiska.
Do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy przedstawicieli kancelarii prawnych biorących bezpośredni udział w przygotowaniu wykonawczych aktów prawnych oraz z dziedziny technologii, specjalistów z zakresu techniki kotłowej, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych uczelni technicznych, instytutów branżowych i biur projektowych.
W ramach Konferencji przewidujemy organizację towarzyszących Wystaw Problemowych i Sesję Informacji Naukowo - Technicznej, w której jednostki badawcze, produkcyjne i eksploatacyjne przedstawią firmę i osiągnięcia technologiczne .

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

 • Paleniska niskoemisyjne
 • Nowoczesne technologie spalania paliw
 • Modernizacje i remonty kotłów i urządzeń pomocniczych
 • Konwersja palenisk kotłowych. Materiały i technologie
 • Nowoczesna eksploatacja urządzeń kotłowych - gospodarka wodna w elektrociepłowniach i ciepłowniach
 • Modernizacja instalacji oczyszczania spalin
 • Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych w energetyce
 • Spalanie biomasy i paliw alternatywnych


 • UCZESTNICY KONFERENCJI

  Konferencja skierowana jest do kadry inżynieryjno-technicznej oraz specjalistów zakładów eksploatujących urządzenia kotłowe:
 • odpowiedzialnych za ochronę środowiska w elektrociepłowniach i ciepłowniach komunalnych
 • zajmujących się eksploatacją i remontami kotłów rusztowych w ciepłownictwie i energetyce przemysłowej
 • odpowiedzialnych za inwestycje i modernizacje urządzeń energetycznych


 • Zapraszamy także:
 • pracowników wyższych uczelni technicznych zajmujących się maszynami i urządzeniami energetycznymi oraz inżynierią środowiska
 • przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych
 • producentów maszyn i urządzeń energetycznych oraz urządzeń ochrony środowiska
 • przedstawicieli biur projektowych
 • przedstawicieli jednostek pomiarowo - badawczych energetyki
 • przedstawicieli firm krajowych i zagranicznych współpracujących z energetyką
 • przedstawicieli firm wykonujących modernizacje urządzeń kotłowych


 • W załączeniu Karta Uczestnictwa oraz Karta Wystawcy